ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Η επιστημονική-Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙ ΤΙΜΗ:

Βαγγέλης Παπαθανασίου
Ο διεθνώς ανεγνωρισμένος Έλληνας συνθέτης - Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας
   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μαρία Τζάνη
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου "Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση", Διευθύντρια Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακού "Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση" Παν/μίου Αθηνών
   
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α':
Γεώργιος Καλκάνης
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου "Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος" ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ
 
ΜΕΛΗ:
   
 
  Ηλίας Μαριολάκος
Ομ. Καθ. Γεωλογίας, Πρόεδρος Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., Αντεπιστ. Μέλος Ρωσικής Ακαδ. Φυσικών Επιστημών, Παν/μιο Αθηνών
 
   
 
   
 

Παναγιώτης Κοντός

Ομ. Καθ. Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ

   
 

 

 

Εμμανουήλ Κορκιδάκης

Ομ. Καθ. Κοινωνικής Ψυχολογίας και Βιοηθικής Παν/μιου Britneu (CH) και ΕΚΠΑ.*

 

 

 

Λένα Γώγου

Καθηγήτρια Δημοκριτείου Παν/μιου Θράκης

 

 

 

Χρήστος Αργυρούσης

Αναπλ. Καθ. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Χρήστος Κανάβας M.sc

 

 

Παντελής Πετρόπουλος Μ.Α

 


Στυλιανός Πέττας Μ.B.A

   
 

*Το μέλος της επιτροπής Καθ. Δρ. Εμ. Κορκιδάκης, επωμίσθη από τον Αύγουστο του 2012 με το καθήκον, όπως εργασθεί προς ευόδωσιν και επιτέλεσιν του σκοπού τόσον της Δελφικής Ιδέας, όσον και του έργου της Δελφιάδος, ως νόμιμος αντίκλητος της Προέδρου εις ζητήματα που αφορούν στην εξεύρεση των αναγκαίων χορηγιών, δωρεών, επαφών με προσωπικότητες και διεθνείς σχέσεις.