ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙ ΤΙΜΗ:
Χρίστος Κίττας
Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, πρ. Πρύτανης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θεοδόσης Πελεγρίνης
 Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρύτανης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
   
ΜΕΛΗ:
Λούκα Κατσέλη
 Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
   
   
Δημήτρης Νανόπουλος
Καθηγητής Texas A&M University, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
   
   
Βαγγέλης Παπαθανασίου
Ο διεθνώς ανεγνωρισμένος Έλληνας συνθέτης - Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας.
   
   
Μαρία Τζάνη
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου "Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση", Διευθύντρια Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακού "Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Αθηνών.
   
   
Αθανάσιος Φωκάς
Καθηγητής University of Cambridge, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.