Βραβεία

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ:

 • ΤΙΤΛΟΣ "HOMO HELLENICUS" (Έλλην Άνθρωπος). Απονέμεται σε προσωπικότητες, από τον Διεθνή Ακαδημαϊκό και Πολιτικό Χώρο, οι οποίες συμβάλλουν με την ζωή και με το έργο τους, στην διάδοση και την εξάπλωση των Αξιών του Ελληνισμού, ταυτότητα με εκείνες του Ανθρωπισμού (Ουμανισμού). Ο τελευταίος διανοούμενος, ο οποίος κατείχε τον τίτλο αυτόν, ήταν ο Johann Wolfgang von Goethe (1793).
   
 • "ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΠΟΛΙΣ". Απονέμεται σε ιστορικές πόλεις του κόσμου, όπου ήκμασε και ακμάζει ο μείζων Ελληνισμός της Διασποράς και εξακολουθεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο, να προβάλλεται και να θεραπεύεται η Ελληνοπρεπής αξία της κλασσικής "καλοκαγαθίας", ως και του κοινωνικού και πολιτικού ΗΘΟΥΣ.
   
 • "ΒΡΑΒΕΙΟΝ HOMO HELLENICUS". Απονέμεται σε προσωπικότητες από τον Διεθνή και Ελληνικό χώρο οι οποίες με τις πράξεις τους προωθούν τις ανθρώπινες αξίες και συμβάλλουν σε ό,τι αποτελεί έπαινο για την ανθρώπινη προσπάθεια και το ανθρώπινο όραμα.
   
 • "ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΣΟΦΙΗΣ". Απονέμεται σε προσωπικότητες, οι οποίες με τις πράξεις τους υπηρετούν τις ταυτόσημες Αξίες Ελληνισμού - Ανθρωπισμού προσφέροντας στη ζωή και προάγοντας τον πολιτισμό.
   
 • "ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΥΠΟΙΙΗΣ". Απονέμεται, σε προσωπικότητες του Διεθνούς και Ελληνικού στερεώματος, οι οποίες με το έργο τους ευεργετούν την ανθρώπινη κοινότητα, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια για την επιβίωσή της.
   
 • "ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ". Απονέμεται σε προσωπικότητες του διεθνούς στερεώματος, που με το έργο τους προωθούν τον μέγιστο στόχο της επίτευξης της παγκοσμίου ειρήνης.