Θερινό Σχολείο

Το Θερινό Σχολείο αποτελεί ένα εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα τους νέους επιστήμονες να μεταφέρουν προβληματισμούς, διερεύνηση και να αντλήσουν γνωστική πληροφορία από εύρυτερα διεπιστημονικά πεδία.