1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ

Στόχος αυτής της επιστημονικής συναντήσεις είναι να αναδειχθεί η συμβολή της Ελληνικής σκέψης και του συστήματος αξιών που αυτή πρεσβεύει στην επίλυση των τεραστίων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της βίωσης των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και της ίδιας της φύσης ως ολότητας, καθώς και της απαξίωσης του ανθρωπίνου Ήθους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.