2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ

Οι εργασίες του φετινού συμποσίου προσδιορίζονται και αναφέρονται στις μεταβολές που θα προκύψουν στο χώρο, χρόνο, τις δομές και την λειτουργία της κοινωνίας του 2030, από την Εφαρμοσμένη Επιστήμη και ιδιαίτερα την Υψηλή Τεχνολογία, με έμφαση στην Παιδεία και τις Επικοινωνίες.

Μέσα από αυτές τις επιστημονικές συναντήσεις θα παρουσιασθούν τα θαυμαστά επιτεύγματα της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας, καθώς και οι προσήκουσες στρατηγικές αντιμετώπισης των επερχομένων κρίσεων, σύμφωνα με εκείνα τα πανανθρώπινα αξιακά θεμέλια, που έχει αποδειχθεί ότι είναι ο ασφαλέστερος ηνίοχος για την επιβίωση του ανθρώπου και του πολιτισμού του.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων αξιών και των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, ως μέρους της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων, θα τεθούν από εισηγητές κορυφαίους επιστήμονες και θα συζητηθούν, υπό το φως της Ελληνικής σκέψης και του αξιακού της συστήματος.