ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 

1. “Hellenic Society – Foresight 2030: The Challenges for Science, Technology and Society”

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Καθηγητής Ηλίας Καραγιάννης (George Washington University)
Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος (Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
Δρ. Αθανάσιος Στούμπος (Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
Δρ. Θεόδωρος Στεριώτης (Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
Δρ. Νικόλαος Κακίζης (Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

2. “Το μαντείο των Δελφών: μια γεωδυναμική και γεωμυθολογική προσέγγιση”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ηλίας Μαριολάκος
(Ομ. Καθηγητής Γεωλογίας, Πρόεδρος Ελλ. Γεωλ. Εταιρίας, Αντεπιστ. Μέλος Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών, Παν/μιο Αθηνών)

3. “To “Επιχείρημα” στην Φυσική Επιστήμη, στην Τεχνολογία: το Πείραμα / η Εφαρμογή, από την Αρχαιοελληνική Φυσική Φιλοσοφία/ Τεχνολογία έως την Σύγχρονη Επιστήμη / Τεχνολογία”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Γεώργιος Θ. Καλκάνης
(Καθηγητής του Τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών)

4. “Hellenistic heritage in modern school education – challenge for everyday school life”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Dr. Matti Meri
(Director of the Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki, Finland)

5. “Culture: The future of humanity”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Sretko Divljan
(Professor of Methodology of Art Teaching, Dean of the the Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia)

6. “Reproductive Technologies of promising a fulfillment by 2030 of Plato’s dream in The Republic”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Edward Larson
(Herman E. Talmadge Chair of Law & Richard B. Russell, Professor of American History, University of Georgia, USA)

7. "Artificial Intelligence in Computer Science and its social impact"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Δημήτρης Καραγιάννης
(Professor at the Department of Knowledge Engineering, in the Institute Computer Science and Business Informatics, University of Vienna)

8. "The European Earth Observation Program and its contribution to the Environment"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Volker Liebig
(Director of Earth Observation Programmes, European Space Agency)

9. "Broadband Society 2030"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Νίκος Μπαλτέας
(Δρ. Μηχανικός αεροναυπηγικής αστροναυτικής τεχνολογίας Τεχν. Πανεπιστημίου Βερολίνου)

10. “H δυναμική της ποίησης εν’όψη της Νέας Εποχής”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Δημήτρης Ιατρόπουλος
(Ποιητής-Δημοσιογράφος)

11. “Αστρονομία: η μήτρα του πολιτισμού και οδηγός για το αύριο”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ξενοφών Μουσάς
(Αναπλ. Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, Διευθ. Εργαστηρίου Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών)

12. “Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: το αρχαιότερο μηχανικό σύμπαν που γνωρίζουμε”

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Ερευνητές του Εργαστηρίου Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

13. “Έτος 2030: Η φύση της ρήξης – το άξιον της επιβίωσης”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Dr. Μαρία Τζάνη

14. “Dialogue with Life – Beijinger’s Photographic Practice”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Deng Wei, PhD

15. “Forecasting and managing future crises in business through total quality management (tqm)”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A., M.A.
Associate Professor, University of Peloponnese

16. “Το μέλλον της κοινωνίας”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Νικόλαος Βουργίδης,
Δικηγόρος

17. “Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον 2030”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ηλίας Κοντογιάννης,
Δικηγόρος

18. “Κοινωνία 2030 – όπως ακριβώς είναι ο τίτλος”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Χρήστος Μανέας,
Δικηγόρος

19. “Υψηλή τεχνολογία» και «Εφηρμοσμένη Επιστήμη»”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Βασίλειος Γιαννόπουλος,
Δικηγόρος

20. “Πληροφορίας και Νόημα από τα Μαθηματικά των υπολογισμών στα Μαθηματικά των συλλογισμών”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ιωάννης Αντωνίου,
Καθηγητής ΑΠΘ

21. “Πληροφορία και Επικοινωνία στο μέλλον, Τεχνολογία και Άνθρωπος”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Θωμάς Ξένος,
Καθηγητής ΑΠΘ

22. “Κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα – Νέα Νομοθετικά Μέτρα”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Αγγελική Καλλιά-Αντωνίου,
Καθηγήτρια Σχ. Δημ. Διοίκησης

23. “Οι επιδράσεις από τη χρήση του Διαδικτύου στην ψυχική υγεία των νέων μας”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Δημήτριος Κανδύλης,
Καθηγητής ΑΠΘ

24. “Φυσικογεωλογικά Φαινόμενα και Μυθολογικά Ανάλογα”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ηλίας Μαριολάκος

25. “Environmental problems in industrial countries. Role of Geosciences”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Horst Schneider
Καθηγητής Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Saarbrücken, Germany