Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών