Διαμονή

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν απευθείας (και όχι μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής) τα Ξενοδοχεία, τα οποία προσφέρουν ειδικές τιμές για το 6ο Θερινό Σχολείο. Διευκρινίζεται ότι στο ποσόν για την συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής & διατροφής. Έτσι, οι κάτωθι κατάλογοι διατίθενται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων:

Χώροι φιλοξενίας