5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / 9ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 


"Βιοηθική και Επιβίωση"
 
(Αθήνα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2013)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πολιτιστικό κέντρο - εντευκτήριο "Κωστής Παλαμάς" του "Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών" 

Ακαδημίας 48 & Σίνα, Αθήνα / Akadimias 48 & Sina, Athens
Θέση στο χάρτη / Map

 

Πρόγραμμα 5ου ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ / 9ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ