3ο Θερινό Σχολείο

«ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»


Δελφοί, 20-26 Αυγούστου 2007

Τον κόσμον μού έδωσαν Ελληνικόν

Τα δεδομένα που έχουν δημιουργήσει τα γεγονότα της παγκοσμιοποίησης οδηγούν σε έναν γενικό προβληματισμό για την ανθρωπότητα, που χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, διότι δεν είναι μόνον θέμα αρχών, αλλά και αξιών. Ο σκοπός του θερινού σχολείου είναι να αναδείξει την δυναμική και τις δυνατότητες του αξιακού συστήματος του Ελληνισμού, ως βέλτιστη λύση του προβλήματος της παγκόσμιας ισορροπίας.

Το 2007 λαμβάνει χώρα το 3ο Θερινό Σχολείο που συμπίπτει με την επέτειο εορτασμού των 170 χρόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πλαίσια αυτής της ετήσιας πανεπιστημιακής δραστηριότητας, ανταποκρινόμενοι σε μια στροφή της παγκόσμιας κοινότητας στην Ελληνική κοσμοθεωρία και στο σύνολο των αξιών, που αυτή καλλιέργησε, αφιερώνουμε την θεματολογία του 3ου Θερινού Σχολείου στην παγκοσμιότητα της Ελληνικής κοσμοθεωρίας, ως μια συνδρομή στην προσπάθεια της συνείδησης της παγκόσμιας κοινότητας-
"...να αντλήσει απ' τα βάθη του προαιώνιου εαυτού της όχι μόνο την επίλυση των πιο επειγόντων ζωτικών της προβλημάτων, ανεξάρτητα από κάθε τυπικό ιστορικό μιμητισμό, αλλά πάνω απ' όλα...για να δώσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων την καθολική, την πιο φωτεινή, την καθαρότερη μορφή" (Άγγελος Σικελιανός, Πεζός Λόγος Β΄)